Garantie
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk of via email aan ons te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van onze producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

De garantie geldt niet indien:
    De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 

    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Voor garantie kunt u het beste mailen naar info@christmasplace.nl , vermeld hierbij uw bestellingsnummer en geef heel duidelijk aan wat de klachten zijn zodat we u snel en goed kunnen helpen.